Spoločnosť DRR je odborný projektový ateliér pre statiku, dynamiku, geotechniku, FEM analýzu a vývoj konštrukcií.

Sme Vašim spoľahlivým partnerom, pri zrode Vašich stavieb. Viac ako 10 rokov skúseností, nás pripravilo zvládnuť akúkoľvek výzvu. Od návrhu konštrukcií bytových domov, priemyselných stavieb, technologických konštrukcii, až po mosty.

10
rokov
Precíznosť
Dodanie včas
Prispôsobenie predstavám
Práca na kľúč
Top kvalita

01. Statika a dynamika

Statika a dynamika stavebných a technologických konštrukcií.

02. Zakladanie stavieb

Geotechnika, zakladanie stavieb, špeciálne zakladanie stavieb a zakladanie technologických konštrukcii.

03. FEM analýza

Analýza stavebných a technologických konštrukcií, ich jednotlivých konštrukčných častí, prvkov a prípojov.

04. Výroba, montáž, vývoj

Výroba a montáž oceľových konštrukcii. Výrobnotechnická dokumentácia a vývoj konštrukcii. Zaťažkávacie skúšky konštrukcii a mostov.

Pri práci používame

Kontakt

Ing. Róbert Ďuriník

konateľ spoločnosti
statik pre pozemné a inžinierske konštrukcie stavieb
súdny znalec pre stavebníctvo – dopravné stavby, statika stavieb

+421 907 576 084
robertdurinik@projektovaniedrr.sk

Kancelária

DRR, s.r.o.
Kysucká 3876 /pri Holiday Inn/
010 01 Žilina

Sídlo firmy

DRR, s.r.o.
Horný Hričov 256
013 42 Žilina

IČO: 36 820 628
IČ DPH: SK 202 243 2192